Troeven

Zorg op maat van elk kind:

Centraal in onze aanpak staat de begeleiding van de kinderen in overleg met de ouders.
Bij de overstap van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar en van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar (secundair onderwijs ASO, TSO BSO) zorgen wij voor een vlotte overgang. De zorgcoördinator is speciaal opgeleid om kinderen te begeleiden die het soms wat moeilijker hebben. Een zorgleerkracht coördineert de bijzondere begeleiding op maat, die bij kinderen met leermoeilijkheden de gewenste oplossing nastreeft, dit steeds in overleg met de ouders.

 

Techniekklas, uniek in onze regio:

Technologie is belangrijk met het oog op later. Een band herstellen, een schakelaar gebruiken, omgaan met werkmateriaal… het zijn essentiële en basisdoelen. Daardoor is basisschool ‘De Lettertuin’ te Koekelare op dit gebied een voorloper in de regio. We hebben geïnvesteerd op gebied van materiaal en didactische middelen!

Multimedia op school:

Voor elke klasgroep is er een netjes onderhouden klaslokaal. In elke klas staan twee computers met internetverbinding ter beschikking van leerkracht en leerlingen.

Een degelijk ingericht computerlokaal en de ondersteunende werking van de ict-coördinator laat de kinderen toetreden in de digitale wereld. Alle klassen werden reeds uitgerust met smartboards.
In de multimediaklas kunnen films en documentaires op groot scherm bekeken worden. Nieuwste technologie in interactief leren… werken met ipads. Iedere leerling kan in bepaalde lessen gebruik maken van deze gratis service! Interactieve lessen, studiehulp- middelen of een tekstverwerkingsprograrnma, zijn enkele applicaties die kunnen gebruikt worden in de klas. Samen met apple-tv wordt de interactie tussen gebuiker en het digitaal bord nog groter. Een heuse meerwaarde dus!

Kweetet is een online leeromgeving waar kinderen spelenderwijs uitgedaagd worden. De leerkrachten kunnen taken voor de kinderen plaatsen. De kinderen kunnen kwitons verdienen door taken tot een goed einde te brengen. Met die kwitons kunnen ze dan verder in het spel.

Taalinitiatie Frans met Pistache:

Samen met Pistache brengen we de kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelsemanier in contact met de Franse taal.

Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal. Het gaat hier om taalsensibilisering en taalinitiatie Frans. “La valise de Pistache” houdt rekening met de verschillende stapjes bij het aanleren van een taal: horen, begrijpen en spreken. In de eerste plaats bieden we klanken, woorden en structuren aan in een begrijpelijke context en met veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind een klank- en woordregister aan. We hebben daarbij geduld nodig, want het kind heeft recht op een “stille periode”. Tijdens die periode zien we nog geen resultaat, maar er gebeurt al heel veel.

Meer dan leren alleen! Sporten:

Onze gymzaal is ruim en uitstekend uitgerust.
Zwemlessen vanaf leefgroep 1 gegeven door een turnleerkracht.
Twee maal per week lichamelijke opvoeding van de 1ste kleuterklas tot leefgroep 6 door onze turnleerkrachten

Begeleide studie:

Vanaf het eerste leerjaar kunnen alle kinderen terecht in de studie van 16.00u tot 16.40u voor het maken van de huistaken en het voorbereiden van de toetsen. De studie is gratis en onder leiding van een leerkracht.

Slaapklasje:

Sommige kleuters hebben ’s middags nog nood aan een dutje. Hiervoor kunnen ze terecht in het slaapklasje en staat onder begeleiding van een kinderverzorgster.

Veilig met de bus naar school:

Alle kinderen kunnen elke dag met de bus naar school. Dit is gratis voor alle kleuters.
Kinderen uit de lagere school die meer dan 4km van de school wonen rijden ook gratis mee. Voor kinderen die dichter bij de school wonen wordt er een bedrag aangerekend van €1,60 per rit of een jaarabonnement van €54.
Leerlingen worden onder begeleiding met ons eigen intern vervoer van de Buidel naar de wijkschooltjes gebracht en omgekeerd.

Eigen bereide maaltijden:

In de keuken van basisschool De Lettertuin bereiden we elke dag verse, lekkere, gevarieerde en gezonde schoolmaaltijden. Elke dag staat onze kookploeg paraat om verse soep en een verse maaltijd klaar te maken voor al onze kinderen. De maaltijden zijn vers en dat proef je!

Een leerlingenraad:

De leerlingenraad gaat na wat er leeft bij de kinderen en bespreekt dit met de directeur. Enkele leden van de leerlingeraad zetelen ook in de kinderraad in de gemeente Koekelare.

Pestbeleid:

Pesten is een actueel probleem in onze maatschappij. Als school proberen wij hier een antwoord op te bieden door te werken aan een veilig klasklimaat. Een grote speelruimte waar spelmateriaal aanwezig is. Ieder schooljaar starten de leerlingen van het zesde leerjaar de pestpatrouille op waarbij ze de werking er van uitleggen aan alle kinderen van de school aan de hand van een toneelvoorstelling. De kinderen die deel uitmaken van de pestpatrouille signaleren problemen aan de leerkracht en bemiddelen bij kleine conflicten. Onze school beschikt ook over een eigen kindercoach in opleiding, die de leerlingen van de pestpatrouille coacht om zo sterker te staan bij de bemiddeling.

Didactische keuken:

Onze school beschikt over een eigen didactische keuken, die de klassen kunnen gebruiken bij een kookactiviteit. Op deze manier leren de kinderen ook omgaan met voedsel en keukengerei.

Groene omgeving:

Al onze afdelingen hebben een mooie, ruime, groene omgeving. Een ruime omgeving die rust uitstraalt is erg belangrijk voor de ontplooiing van elk kind.

Open klassen:

Al onze klassen zijn ruim en open zodat de kinderen maximale kansen krijgen om zicht te ontplooien. Elke les kan de klasopstelling veranderen om zo maximale leerwinst te bekomen.

Steeds de nieuwste leermethodes:

Onze school streeft er naar om steeds de nieuwste leermethodes te gebruiken. Dit doen we om steeds te kunnen inspelen op de steeds veranderende onderwijswereld.

Hoeken –en contractwerk:

Wij streven er steeds naar dat kinderen op een zelfstandige manier informatie leren verwerken. Dit doen we aan de hand van hoekenwerk of contractwerk . Ook het onderwijsleerplatform kweetet maakt hier deel van uit.