Onze School

Basisschool De Lettertuin

Ringlaan 18 – Koekelare

051 59 12 11

Basisschool De Lettertuin Koekelare is een groene school met veel troeven.
Op onze ruime campus vind je een kinderdagverblijf, kleuterafdeling, basisschool, secundaire school en een avondschool.

De opvoeding, de vorming en de opleiding van uw kind op school verloopt in een aantrekkelijke sfeer, in een geest van wederzijds vertrouwen en gesteund op open communicatie. Het is de doelstelling van het schoolteam de leerlingen die ons toevertrouwd worden degelijk op te voeden en hen op te leiden tot gelukkige en positief-kritische jongeren.

In de ontwikkelingsbegeleiding van uw kind leggen wij een dubbele klemtoon: de mens als individu en de mens als gemeenschapswezen.

Wijkschool De Toekomst

Veldstraat 58 – Koekelare

051 58 86 18

Dit is een kleuterafdeling die hoort bij basisschool De Lettertuin. Hier kunnen kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar terecht, dus tot ze naar het 1ste leerjaar gaan. Hun hele kleuterperiode vertoeven ze in twee verschillende klasjes. Eerst komen ze terecht bij juf Joëlle waar ze als peuter en 1ste kleuterklasser hun eerste schooljaren doorbrengen. Als ze dan 4 jaar zijn, komen ze terecht bij juf Ann.
Waar ze hun 2de en 3de kleuter kunnen volgen. Hier worden ze voorbereid op de grote stap naar het 1ste leerjaar.

Wijkschool De Mokker

Westmeetstraat 15 – Koekelare

051 58 90 46

Basisschool De Lettertuin heeft al jarenlang de luxe te beschikken over 2 wijkscholen. Eén ervan is de wijkschool De Mokker. Dit schooltje bevindt zich in de Westmeetstraat in een rustige groene omgeving.

Tijdens de kleuterperiode komen de leerlingen eerst terecht bij juf Sabrina waar ze als peuter en 1ste kleuterklasser hun eerste schooljaren doorbrengen. Als ze dan 4 jaar zijn, komen ze terecht bij juf Kirsten. Waar ze hun 2de en 3de kleuter kunnen volgen. Hier worden ze voorbereid op de grote stap naar het 1ste leerjaar. Na hun kleuterperiode kunnen de kleuters doorstromen naar Juf Patricia die instaat voor het 1ste en het 2de leerjaar.

Hopelijk mogen we u binnenkort op één van onze afdelingen begroeten!