L 2A : Inspelen van de nieuwe speeltoren in ‘De Mote’.