Infoavond eerste leerjaar

Voor ouders met kinderen in leefgroep 1.
De leerkrachten van leefgroep 1 geven een grondige uiteenzetting over de manier van aanleren en de typische moeilijkheden bij het leren lezen en rekenen.
Deze contactavond beoogt een hechte samenwerking tussen school en thuis? Op die manier kunnen de ouders hun kind optimaal begeleiden tijdens huistaken en/of het inoefenen van de leerstof.
Tot dan allemaal!