Het Grote Fietsexamen in Leefgroep 6!

Met een praktijktest voor het zesde leerjaar, “Het Grote Fietsexamen” sluiten wij de leerlijn fietsen in het basisonderwijs af. Hiermee testen wij onze zesdeklassers (die reeds van in de kleuterklas oefenen hiervoor) of ze klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud.

Die vaardigheden worden eerst ingeoefend op school en daarna getest op het fietsexamen. Oefenen gebeurt eerst op de speelplaats, maar nadien ook in het echte verkeer. De kinderen kunnen op het eind van leefgroep 6 volgende vaardigheden:

  • Rechts op de rijbaan fietsen
  • Rechts afslaan
  • Links afslaan (zonder voorsorteren)
  • Langs een hindernis fietsen
  • Voorrang verlenen

Ook het opvolgen van bevelen van bevoegde personen zoals een politieagent komen in het examen voor. Onder een stralende zon legde iedereen zijn brevet met succes af. Het stopt hier echter niet! Blijven oefenen is de boodschap, want in het verkeer moet iedereen alert en veilig blijven!